Baby English (2,5-4 років)


Коли слід починати вчити дитину англійської мови?

З переходом освітніх закладів України на нові навчальні програми, вивчення англійської мови розпочинається з першого класу. Закономірно постає питання, а чи можна дитину підготувати до цього раніше?


Загалом вважається, що починати навчати дітей іноземної мови слід тоді, коли мовлення дитини рідною мовою вже більш чи менш оформлене, і вона говорить хоча й короткими, але правильними реченнями.

Досвід навчання дітей дошкільного віку показує, що дитина може активно засвоїти за рік навчання 250-300 іноземних слів, включно із займенниками, прийменниками та іншими службовими словами. За той же час дитина активно засвоює моделі розповідних, запитальних та окличних речень, за зразком яких може самостійно будувати нові речення і, користуючись наявним у неї запасом лексики, вести нескладну бесіду іноземною мовою з вчителем, батьками чи друзями.


І запорукою успіху тут, як підтверджують дослідження, найперше є гра. Дослідження дитячих психологів показали, що діти дошкільного віку 80% своїх знань, вмінь та навичок здобувають через гру.


А інтерес, відчуття задоволення, радості, що супроводжують гру, – дуже полегшують навчання. Гра завжди конкретна і відповідає рівневі розвитку дошкільняти. Збудження, викликане грою, створює якби зону гальмування для всього того, що знаходиться поза нею, тобто дитина максимально і цілком природно, без зусиль, концентрується на предметі гри, в нашому випадку, на іноземній мові.


Отже, гра, позитивна мотивація та повторення

допоможуть Вашій дитині засвоїти

вимову, граматику та словниковий запас

і дозволять заговорити на англійській мові так само вільно, як і на рідній.
ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ

Дослідження психологів засвідчили, що людина запам'ятовує:

  • 10% того, що читає;
  • 20% того, що чує;
  • 30% того, що бачить;
  • 50% того, що бачить і чує одночасно;
  • 70% того, що говорить;
  • 90% того, що робить і говорить одночасно.

Заняття з англійської мови в центрі розвитку "КАПІТОШКА" в Житомирі

проходять у формі гри з широким використанням яскравого та цікавого наочного матеріалу.

На уроках використовуються автентичні аудіо- та відео- комплекси.

Заняття з англійської дітям 3-6 років проводяться 2 рази на тиждень.